Školní řád mateřské školy (1).pdf (536381)

Vnitřní předpis- úplata školné 2023-2024.pdf (406508)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný (1).pdf (552278)
Schvaleny strednedob. vyhl. rozp. 2023-2024 MS.pdf (539417)
Navrh strednedob. vyhl. rozp. 2024-2025 (2).pdf (537221)
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

fotografování

03.10.2023 08:46
V úterý 10.října se budou děti fotografovat od 9.30 hodin ve třídě Berušek. Přichystejte dětem vhodné oblečení k zimnímu tématu.Cena uvedna na vzorovém letáčku. Fotografování sourozenců společně bez příplatku.

Plánovaná představení pro děti

27.09.2023 12:42
V pondělí 2.10.2023 půjdou pouze nejstarší děti - předškoláci do ZŠ na vystoupení skupiny Pernštejni, která bude předvádět ukázky historického šermu. Začátek v 8.00hod, přiveďte předškoláky do MŠ nejpozději v 7.30hod.       Ve čtvrtek 5.10.2023 přijede do MŠ divadlo MUSICA ANIME s...

kouzelník

20.09.2023 06:59
V úterý 26.9.2023 v 9.00 hod se koná kozelnické vystoupení v MŠ.

Dýňové odpoledne 2023

11.09.2023 15:36
Vážení rodiče, zveme Vás spolu s Vašimi dětmi na DÝŇOVÉ ODPOLEDNE. Na setkání s Vámi se budeme těšit ve středu 20.9. 2023 v 15.30 hodin na zahradě MŠ. Dýně a jiné přírodniny na zdobení si přineste s sebou. Součástí dýňového odpoledne bývá i ochutnávka jablečných...

Přihlašování stravy na nový šk. rok

22.08.2023 12:20
Vážení rodiče, od středy 23.8.2023 bude zpřístupněn elektronický systém pro přihlašování stravy Vašich dětí na nový školní rok. Placení stravného v kanceláři vedoucí školní jídelny bude probíhat ve středu 30.8. v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Informativní schůzka rodičů

21.08.2023 13:22
Ředitelství Mateřské školy Šardice oznamuje, že informativní schůzka rodičů dětí, které budou ve školním roce 2023-2024 navštěvovat mateřskou školu, se koná ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 18.00 hodin v budově mateřské školy. 

Krásné prázdniny

30.06.2023 10:50
Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny naplněné sluníčkem, odpočinkem a pohodovou letní náladou.   Paní učitelky a tety    

Výlet - BUKOVANSKÝ MLÝN - středa 21.6.2023

15.06.2023 12:25
- ve středu 21.6.2023 jedeme na výlet - BUKOVANSKÝ MLÝN - cena výletu je 300,- kč - peníze prosím posílejte na účet MŠ - přiveďte děti do MŠ nejpozději do 7.30 hod. - dětem dejte sportovní oblečení s ohledem na počasí - do batůžku : pití v uzavíratelné lahvi /ne v plechovce /kapesníky,pláštěnky...

Na kole dětem Jižní Moravou

14.06.2023 12:14
Na kole dětem jižní Moravou 2023 - plakát.jpg (1399742) Plakát Hovoransko s logem.png (508051)

Zpívání sborů

24.05.2023 08:02
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>