Školní řád mateřské školy (1).pdf (536381)

Vnitřní předpis- úplata školné 2023-2024.pdf (406508)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

MŠ Schválený rozpočet na r. 2024.pdf (538574)

Schválený střednědob. výhl. rozp. 2025-2026.pdf (538542)

 
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

Změny a informace

01.03.2024 15:09
Milí rodiče,   vzhledem ke skutečnosti, že oběd nemáme na etapy, ale všechny třídy zároveň, posunujeme čas vyzvedávání dětí po obědě  od pondělí 4.3.2024 na 12:20 - 12:40. Ostatní časy zůstávají beze změny.   Pevná linka, na kterou jste byli zvyklí volat do MŠ,...

Magnet ve školce

19.02.2024 09:26
Magnet ve školce.docx (13144)

Finální informace- revitalizace

16.02.2024 13:40
Finální informace- revitalizace.docx (15805)

" POZOR, PÁLÍ"

13.02.2024 06:05
Ve čtvrtek 15.2.2024 se zúčastníme preventivního programu zaměřeného na prevenci popáleninového úrazu pod názvem "POZOR, PÁLÍ".Začátek programu je v 9.00 hod

Zrušené akce

12.02.2024 09:02
Revitalizace- zrušené akce.docx (13624)

Revitalizace MŠ- DŮLEŽITÉ!!!

26.01.2024 13:15
Informace pro rodiče dětí M��.pdf (233431)

Divadlo

15.01.2024 14:31
Vážení rodiče, v pondělí 22.1.2024 jedeme s dětmi do divadla do Kyjova na loutkovou revue NA KOUZELNÉM PALOUČKU.Představení bude v podání loutkové skupiny Loudadlo spolupracující s Českou televizí Praha. Odjezd z MŠ v 9.20 hod.

Návštěva kostela

03.01.2024 14:46
V pátek  5.1.2024 navštívíme kostel sv. Archanděla Michaela, kde si prohlédneme s dětmi Betlém.Můžete dát dětem drobné mince, které hodí černouškovi. Děkujeme

Vánoční přání

21.12.2023 11:53
Pastel Illustration Aesthetic Happy Christmas Greeting Card.png (477936)

Uzavření MŠ- Vánoce

05.12.2023 14:16
Uzavření MŠ- Vánoce (2).docx (14019)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>