Školní řád mateřské školy.pdf (534113)

Koncepce rozvoje MŠ 2022-2026.pdf (376788)

Vnitřní předpis- úplata školné 2022-2023.pdf (405746)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný.pdf (538828)
Schvaleny strednedob. vyhl. rozp. 2023-2024 MS.pdf (539417)
Navrh strednedob. vyhl. rozp. 2024-2025 (2).pdf (537221)
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální informace

Výlet 15. 6. 2022

07.06.2022 12:14
INFORMACE VÝLET Pirátská plavba – Baťův kanál - Vnorovy Přiveďte prosím děti ve středu 15. 6. 2022 do 6:45 hod. (opozdilci zůstanou doma!) Návrat cca. po 12. hod. – oběd bude v MŠ. Svačina bude na výletě zajištěna. Do batůžku prosím přichystejte dětem nápoj v láhvi s pítkem (ne fruko),...

Uzavření MŠ o letních prázdninách

07.06.2022 11:04
Uzavření MŠ- oznámení pro rodiče.docx (14078)

Loutkové divadlo v MŠ

03.06.2022 12:53
V pátek 10. 6. 2022 přijede do MŠ loutkové divadlo s pohádkou "O princezně Rozmařilce".

Dětský den a Pasování předškoláků

24.05.2022 09:10
Ve středu 1. 6. 2022 od 16:00 hodin jste zváni na "Dětský den" a "Pasování předškoláků". Více info v příloze. den dětí.docx (16568)

Fotografování tříd a předškoláků

04.05.2022 12:18
V pátek 13. 5. 2022 proběhne v dopoledních hodinách společné fotografování tříd a fotografování předškoláků na tablo.  Přichystejte prosím dětem hezké oblečení. Děkujeme.      

Vzdělávací enviro program pro předškoláky

03.05.2022 12:14
V úterý 3. 5. 2022 a 10. 5. 2022 proběhne vzdělávací enviro program pro předškoláky.

Dětský ples a karneval

26.04.2022 09:11
Vážení rodiče, 8. května 2022 v Obecní hale U Orla v Šardicích proběhne Dětský ples spojený s karnevalem. Obracíme se na Vás se žádostí- prosbou o poskytnutí příspěvku (dárečku) do tomboly. Budeme rádi za jakoukoliv maličkost v hodnotě 100,-Kč. Pokud Vám to Vaše finanční situace...

Jarní fotografování

13.04.2022 08:58
V pátek 22. 4. 2022 proběhne "Jarní fotografování dětí". Přichystejte prosím dětem vhodné oblečení. 

Vzdělávací program pro předškoláky

13.04.2022 08:47
Ve středu 20. 4. 2022 pojedou předškoláci na vzdělávací program "Život v řece Moravě". Odjezd od MŠ v 8:00 hod.

Zápis dětí do MŠ

07.04.2022 14:10
zápis do MŠ- plakát-2022-23.docx (70000) Další důležité informace naleznete v záložce "Zápis dětí do MŠ"
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>