Školní řád mateřské školy (1).pdf (536381)

Vnitřní předpis- úplata školné 2023-2024.pdf (406508)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný (1).pdf (552278)

Schválený návrh střednědob. výhl. rozp. 2024-2025 (1).pdf (538459)

MŠ Návrh střednědob. výhl. rozp. 2025-2026.pdf (538356)

 
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

Uzavření MŠ o letních prázdninách

12.05.2023 11:18
Uzavření MŠ- oznámení pro rodiče (2).docx (14375)

Den matek

04.05.2023 13:36
Mateřská škola Šardice ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá v neděli 21.5.2023 oslavu Dne matek. Začátek ve 14.30hod. V případě příznivého počasí proběhne akce za starou školou, v opačném případě v hale U Orla. Všechny srděčně zveme.

Ukázka výcviku dravých ptáků

29.03.2023 12:45
V úterý 4.4.2023 půjdeme na fotbalové hřiště, kde nám bude předvedena ukázka výcviku dravých ptáků. Akce začíná v 10.00hod.

Plavecký výcvik 30.3.- 8.6.2023

20.03.2023 15:25
Podrobné informace.docx (14936) Pokyny na plavecký výcvik.docx (34881)

Schůzka plavání

20.03.2023 14:32
Připomínáme!!! Ve čtvrtek 23. 3. 2023 v 16:00 hod. schůzka s lektorkou plavání v budově MŠ.    

Divadlo Šikulka

16.03.2023 10:56
Ve čtvrtek 23.3.2023 přijede do MŠ divadélko Šikulka s pohádkou ,,Kamarádi z Antarktidy." Začátek představení bude v 8.30hod.

Hvězdárna Ždánice

01.03.2023 08:07
Vážení rodiče, ve čtvrtek 9.3.2023 pojedeme s dětmi do hvězdárny do Ždánic. Přiveďte děti do MŠ nejpozději do 8.15hod. Svačina zajištěna, do batůžku dětem dejte pouze pití.

Fašank únor 2023

24.02.2023 10:14
Děkujeme paní Spurné za krásné fotografie z vystoupení našeho folklorního kroužku na Fašankovém odpoledni. Foto naleznete ve Fotogalerii.

Karneval 2023

15.02.2023 08:04
Fotografie z Karnevalu naleznete ve Fotogalerii.

Dětský ples a karneval

25.01.2023 13:34
Základní škola T.G.M. Masaryka Šardice a Mateřská škola Šardice pořádají Dětský ples spojený s karnevalem v neděli 5.2.2023 v Obecní hale U Orla v čase od 14.00hod. do 17.00hod. Program: slavnostní předtančení žáků ZŠ, vystoupení dětské skupiny Aerobic, zábavný program s karnevalem. Jsou vítány...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>