Školní řád mateřské školy.pdf (534113)

Koncepce rozvoje MŠ 2022-2026.pdf (376788)

Vnitřní předpis- úplata školné 2022-2023.pdf (405746)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný.pdf (538828)
Schvaleny strednedob. vyhl. rozp. 2023-2024 MS.pdf (539417)
Navrh strednedob. vyhl. rozp. 2024-2025 (2).pdf (537221)
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální informace

Jarní tvoření s rodiči

29.03.2022 09:05
Srdečně Vás zveme na "Jarní tvoření s rodiči" v úterý 5. 4. 2022 od 15:00 hod. v prostorách MŠ.

Přerušení dodávky el. energie 1. 3. 2022

24.02.2022 14:09
V úterý 1.3.2022 bude v MŠ přerušena dodávka el. energie od 7.30 do 15.30 hodin. Docházku dětí v tento den necháme na zvážení zákonných zástupců. Pouze upozorňujeme, že během dne se bude budova ochlazovat, proto budou děti potřebovat teplejší oblečení. Další možností je vyzvednutí po obědě. 

Informace k plavání

23.02.2022 15:26
Informace k plavecké výuce.docx (14586)

MAŠKARNÍ KARNEVAL - 23. 2. 2022

17.02.2022 10:57
Ve středu 23. 2. 2022 dopoledne se bude konat třídní MAŠKARNÍ KARNEVAL. Připravte prosím dětem jednoduché kostýmy a sáček bonbonů na odměny. Děkujeme. 

Trkmanka - 16. 2. 2022

14.02.2022 09:38
Ve středu 16. 2. 2022 pojedeme do ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Program „Cesta chleba na náš stůl“ Odjezd v 8:00 hod. Přiveďte prosím děti do MŠ včas. Dětem připravte nápoj ve šroubovací láhvi, která bude podepsaná. Děkujeme. Pojedeme bez batůžků, svačina zajištěna. Návrat do MŠ...

Masopustní výtvarná soutěž

08.02.2022 16:26
Milé děti a rodiče, Obecní úřad Šardice vyhlásil "Masopustní výtvarnou soutěž", které se můžete zúčastnit. Více informací naleznete v příloze. Masopustní výtvarná soutěž.jpg (278997)

"Mimořádné ředitelské volno"

05.02.2022 21:32
Ředitelské volno MŠ.docx (13311)

Mediální gramotnost a mediální výchova v rodině

31.01.2022 10:11
Vážení rodiče, posíláme Vám odkaz na zajímavé a důležité informace ohledně mediální gramotnosti dětí, které pro Vás mohou být užitečné. https://www.c-and-a.com/…ost

Projekt -"Cena za krajinu 2021"

18.01.2022 11:39
Dobrý den, přeposíláme informace z OÚ Šardice o zapojení do projektu, kde můžete hlasovat o "Cenu veřejnosti". Bližší informace na  https://cenazakrajinu.cz

Bílý den v MŠ

12.01.2022 12:44
Ve čtvrtek 13. 1. 2022 budeme mít v MŠ bílý den. Přichystejte prosím dětem bílé oblečení, pokud máte, může být i kostým sněhuláka. Děkujeme. 
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>