Omluvenky

Svoje dítě můžete při nepřítomnosti v MŠ omluvit na e-mail.

Děti ze třídy Medvídků na e-mail: medvidcisardice@seznam.cz

Děti ze třídy Rybiček na e-mail: rybickysardice@seznam.cz

Děti ze třídy Veverek na email: veverkysardice@seznam.cz