Školní řád mateřské školy.pdf (534113)

Koncepce rozvoje MŠ 2022-2026.pdf (376788)

Vnitřní předpis- úplata školné 2022-2023.pdf (405746)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný.pdf (538828)
Schvaleny strednedob. vyhl. rozp. 2023-2024 MS.pdf (539417)
Navrh strednedob. vyhl. rozp. 2024-2025 (2).pdf (537221)
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální informace

Návštěva kostela

03.01.2022 14:26
Ve středu 5. 1. 2022 navštívíme kostel sv. Archanděla Michaela, kde si prohlédneme s dětmi Betlém.  Můžete dát dětem drobné mince, které hodí černouškovi. Děkujeme. 

Vánoční přání

21.12.2021 12:41
Vánoční přání.docx (51010)

Uzavření MŠ o Vánocích

07.12.2021 12:31
uzavření MŠ- Vánoce.docx (13990)

Mikulášská nadílka

01.12.2021 08:14
V pondělí 6. 12. 2021 proběhne v MŠ "Mikulášská nadílka". Přichystejte prosím dětem čertovský nebo andělský obleček. Děkujeme. 

Vánoční fotografování dětí

01.12.2021 08:12
Ve čtvrtek 2. 12. 2021 proběhne vánoční fotografování dětí. 

Zelený den v MŠ - 20. 10. 2021

12.10.2021 09:25
Dne 20. 10. 2021 se slaví „Mezinárodní den stromů“. Právě na oslavu tohoto dne proběhne v MŠ během dopoledne „Zelený den“. Přichystejte prosím dětem na tento den zelené oblečení.  Děkujeme.    

DRAKIÁDA - 14. 10. 2021

10.10.2021 10:00
Mateřská škola Šardice vás zve  na DRAKIÁDU,  která se uskuteční ve čtvrtek 14. 10. 2021 v 16:00 hodin na travnatém hřišti TJ Baník v Šardicích. S sebou létajícího draka a dobrou náladu. Těší se paní učitelky z MŠ.  Za nepříznivého počasí se akce nekoná.  

Placení stravného

18.08.2021 15:29
Vedoucí školní jídelny oznamuje rodičům dětí, že stravné na měsíc září se bude vybírat ve středu 25. srpna 2021 v době od 8.00 do 15.00 hodin.  

Informativní schůzka rodičů

18.08.2021 15:26
Ředitelství Mateřské školy Šardice oznamuje, že informativní schůzka rodičů dětí, které budou ve školním roce 2021-2022 navštěvovat mateřskou školu, se koná ve čtvrtek 26. srpna 2021 v 18.00 hodin v budově mateřské školy. Účast nutná!!    

Krásné prázdniny

28.06.2021 13:07
Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny naplněné sluníčkem a strávené hlavně ve zdraví. Paní učitelky a tety      
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>