Školní řád mateřské školy (1).pdf (536381)

Vnitřní předpis- úplata školné 2023-2024.pdf (406508)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný (1).pdf (552278)
Schvaleny strednedob. vyhl. rozp. 2023-2024 MS.pdf (539417)
Navrh strednedob. vyhl. rozp. 2024-2025 (2).pdf (537221)
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

Změna data zápisu do ZŠ

11.01.2012 10:18
Z technických důvodů ( nepůjde elektřina) se zápis do 1. třídy ZŠ překládá na 25. 1. 2012. Další informace získáte u p.učitelek ve třídě MŠ.

Zápis do 1. třídy ZŠ

09.01.2012 12:57
Základní škola T. G.  Masaryka  Šardicích oznamuje rodičům dětí narozených v době od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a dětí s odkladem školní docházky z minulého roku, že zápis do 1. ročníku ZŠ  pro školní rok 2012 /2013 se uskuteční  ve středu 18. ledna 2012 od 13:00 do 17:00...

Vánoční provoz MŠ

13.12.2011 13:16
Ředitelství Mateřské školy v Šardicích oznamuje: MŠ Šardice bude v době vánočních prázdnin od pátku 23.12. 2011 do pondělí 2.1.2012 uzavřena.Provoz bude zahájen v úterý 3.1.2012 v 6. 15 hod.

Vánoční besídka

13.12.2011 13:01
Vánoční besídka pro děti a rodiče se koná v úterý 20. 12. Začátek je v 15. 30 hod.  Program: 1. Vystoupení dětí s vánočním programem. 2. Vánoční nadílka. 3. Posezení u stromečku, hry dětí, občerstvení.4. Tradiční ohňostroj. Kdo z rodičů bude mít možnost,může přinést na besídku vánoční...

Mikuláš

05.12.2011 13:43
Dnes 5. 12. 2011 navštívil děti ve školce Mikuláš se svou početnou skupinou. Tolik čertů a andělů snad děti pohromadě ještě neviděly. Mikuláš si poslechl písničky o sobě i svých pomocnících, čerti byli docela hodní a tak nikdo neplakal,ale všichni slibovali,že nebudou zlobit. Tak si počkáme,...

Návštěva ZŠ

11.11.2011 11:10
Ve středu 9.11. 2011 se byly předškolní děti seznámit  se svou budoucí p.učitelkou Janou Paušovou v základní škole. Vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli, posadily se do školních lavic, aby zjistily, jak jim budou slušet  a v  tělocvičně si zacvičily na nářadích. Byly se...

Drakiáda

12.10.2011 18:15
Na neděli 16.10. připravujeme tradiční Drakiádu. Začátek bude ve 14.30 hod. na travnatém hřišti "B".V plánu je i ukázka letu sportovního letadla a paraglidingového létání. Doufejme, že nám počasí bude přát a naše plány vyjdou. Přijďte s vašimi dětmi strávit pěkné odpoledne. Dobrá nálada a...

Slavnostní otevření zahrady

07.09.2011 13:04
Mateřská škola Šardice Vás srdečně zve v pátek 9. 9. 2011 na slavnostní otevření nové zahrady mateřské školy. Začátek je v 16.00 hod. Program: Přivítání Slavnostní otevření nové školní zahrady Vystoupení dětí z MŠ Vystoupení mažoretek "ROŠŤANDY"  Sportovní a soutěživé...

Informace pro rodiče

31.08.2011 16:29
  DĚTI SI PŘINESOU DO MŠ   -přezůvky -pyžamo-podepsané a s poutkem -ramínko -oblečení do třídy -oblečení na zahradu, i boty ,tenisky!! -náhradní oblečení(spodní prádlo,tričko, ponožky) -papírové kapesníky-celé balení -kapesník do kapsičky -toaletní...

Zahájení školního roku

26.08.2011 12:59
 Mateřská škola Šardice oznamuje, že nový školní rok 2011 -2012  zahájíme ve čtvrtek 1. září v 6.oo hod.
<< 37 | 38 | 39 | 40 | 41 >>