Školní řád mateřské školy.pdf (534113)

Koncepce rozvoje MŠ 2022-2026.pdf (376788)

Vnitřní předpis- úplata školné 2022-2023.pdf (405746)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný.pdf (538828)
Schvaleny strednedob. vyhl. rozp. 2023-2024 MS.pdf (539417)
Navrh strednedob. vyhl. rozp. 2024-2025 (2).pdf (537221)
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

Tablo předškoláků

22.06.2011 20:34
Na prodejně Pekárny bylo vyvěšeno naše tablo předškoláků. Přijďte se podívat.

Dopravní výchova

02.06.2011 14:55
Ve čtvrtek 2.6.2011, přišly žákyně základní školy seznámit předškolní děti s tématikou dopravní výchovy.Popovídaly si o základních pravidlech bezpečnosti na silnici,zopakovaly dopravní značky a odměnily děti za správné odpovědi.Děti dostaly i omalovánky,reflexní nálepky a další materiály...

Den dětí

25.05.2011 08:01
V pátek 3.6.2011 pořádá MŠ tradiční "DEN DĚTÍ" na zahradě mateřské školy. Začátek je v 16.00 hod. Program:  Rozloučení s předškoláky,soutěžní hry, občerstvení, táborák. Vezměte sebou uzeninu a klacík na opékání. Všechny srdečně...

Bongo

24.05.2011 06:48
Ve středu 25.5. jedeme s dětmi na výlet do zábavného parku BONGO v Brně. Odjezd je v 7.30 hod. od mateřské školy. Předpokládaný návrat je ve 12.15 hod. Vybíráme 150,-kč.

Fotografování dětí

06.05.2011 13:35
V úterý 17.5.2011  se budeme  v 9.00 hod. fotografovat na společnou fotografii.

Zvykání na školku

06.05.2011 13:29
Mateřská škola Šardice oznamuje rodičům dětí,které začnou chodit v novém šk.roce 2011-2012 do mateřské školy,že "Zvykání na školku" se bude konat každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod. v budově mateřské školy.Začínáme v pondělí 16.5.2011.

Den matek

06.05.2011 13:17
Děti z mateřské školy zvou všechny na " DEN MATEK",který se koná v neděli 15. 5. 2011  ve 14.30 v hale U ORLA. Těší se na vás děti z MŠ   Ve čtvrtek 12.5. v 9.15. hod.se koná v hale U ORLA "Generální zkouška".V tento den dopoledne je účast všech dětí ve školce nutná.Děkujeme za pochopení.

Divadelní představení

06.05.2011 13:12
  V pátek 13.5.2011 jedeme s dětmi do divadla do Kyjova na divadelní pohádku     JAK SE KROTÍ PRINCEZNY     pohádku dětem zahrají herci z divadla DAP Praha   -odjezd v 9.15 hod. od mateřské školy návrat asi v 11.30 hod.   -pojedeme po...

Návštěva ze ZŠ

20.04.2011 13:16
Ve středu 20. dubna,nás přišly navštívit děti z první třídy ZŠ. Předvedly,jak už umí číst,ukázaly předškolákům co všechno se již ve škole naučily a připravily si pro ně i jednoduchý úkol ,se kterým si naši předškoláci hravě poradili.Pak si společně popovídali o tom,co je ve škole čeká a na co...

Velikonoční odpoledne

18.04.2011 12:39
Ve středu 13. dubna proběhlo v naší školce "Velikonoční odpoledne "Děti s rodiči si zde mohli vyzdobit velikonoční vajíčka různými technikami. Malovalo se, lepilo, zapouštělo do klovatiny a vymýšlelo spoustu dalších technik.Některé maminky i se staršími dětmi si vyzkoušely techniku...
<< 37 | 38 | 39 | 40 | 41 >>