Školní řád mateřské školy.pdf (534113)

Koncepce rozvoje MŠ 2022-2026.pdf (376788)

Vnitřní předpis- úplata školné 2022-2023.pdf (405746)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

Schválený rozpočet MŠ 2023-podrobný.pdf (538828)
Schvaleny strednedob. vyhl. rozp. 2023-2024 MS.pdf (539417)
Navrh strednedob. vyhl. rozp. 2024-2025 (2).pdf (537221)
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální informace

Oznámení pro rodiče předškoláků

12.01.2011 15:12
Zápis do 1.třídy Základní školy TGM v Šardicích se koná ve dnech: 7.2,  8.2.,  a 9.2.2011 v době od 13hod. do 16hod.v budově základní školy. Prosíme rodiče,aby své děti co nejdříve zapsali do časového rozvrhu zápisu,který je umístěn na nástěnce v šatně třídy Medvídků. Děkujeme

Návštěva ZŠ

12.01.2011 13:30
V úterý 11.1.2011, v rámci spolupráce se školou, se předškolní děti seznámily s interaktivní tabulí,na které se bude konat část zápisu do základní školy.Vyzkoušely si psaní "kouzelným" perem,posunování obrázků rukou a další možnosti  této moderní vyučovací pomůcky.Práce na této tabuli se...

Vánoce v MŠ

12.01.2011 13:14
    V každé třídě nazdobíme stromeček a připravíme s dětmi program na vánoční besídku,na kterou pravidelně zveme i rodiče.Tato akce je velmi oblíbená a spoustu dospělých dojímá až k slzám.Maminky přinesou napečené cukroví,vyměňují si recepty.Tatínkové zase fotí své...

Mikulášská besídka

12.01.2011 13:13
    Mikuláš navštívil naši MŠ v pátek 3.prosince .Všechny děti Mikuláše i jeho pomocníky přivítaly,některé děti v čertovských a andělských oblečcích,zazpívaly mu písničky a horlivě slibovaly,že budou hodné a už nikdy nebudou zlobit..Mikuláš je na oplátku obdaroval spoustou...

Podzimní vycházky

12.01.2011 13:09
    Na podzim podnikáme delší vycházky.Jsou u dětí velmi oblíbené. Z okolních kopců pozorujeme rodnou vesnici,vyhledáváme důležité budovy a domovy dětí,sbíráme přírodniny.Učíme děti vnímat změny v přírodě,sledovat počasí,zvířátka a dění v naší vesnici.  

Výlet do Bonga

12.01.2011 12:47
Všichni dobře víme,že děti jsou jako živé stříbro.Překypují energií a chvíli neposedí.Dali jsme jim proto možnost "vyřádit se" v brněnském zábavném parku BONGO 10.11.2010 V obrovské tovární hale promněněné v horolezecký ráj,mají děti možnost vyzkoušet si své pohybové schopnosti a odvahu na spoustě...

Návštěva v ZŠ

11.01.2011 19:03
V úterý 11.1.2011 navštívily předškolní děti základní školu aby se seznámily s interaktivní tabulí.Vyzkoušely si na ní psaní "kouzelným perem",posunování tvarů pomocí prstů a s dalšími funkcem,které tato digitální pomůcka nabízí.

Fotky z drakiády

19.10.2010 22:38
V sekci fotogalerie najdete fotky z drakiády, která se konala 10. října na hřišti v Šardicích. Akce se vydařila, děti i rodiče byli spokojeni a letos nám krásně vyšlo i počasí.

Drakiáda BUDE

08.10.2010 15:32
Mateřská škola Šardice pořádá v neděli 10. října ve 14 hodin na travnatém hřišti „B“ tradiční DRAKIÁDU  Čeká na vás zábavné odpoledne pro malé i velké, plné soutěží a pouštění draků. Vezměte s sebou draka a dobrou náladu.

Vítání podzimu

16.09.2010 18:32
  Ve čtvrtek 23.9.2009 od 16 hodin se koná na zahradě mateřské školy akce pro rodiče a děti: Vítání podzimu – výzdoba zahrady MŠ Na programu je: výroba panáčků, zvířátek, strašidýlek……z dýní (velkých,malých,okrasných…) -těšíme se na různé nápady. Rádi bychom společně s vámi...
<< 38 | 39 | 40 | 41 | 42 >>