Školní řád mateřské školy (1).pdf (536381)

Vnitřní předpis- úplata školné 2023-2024.pdf (406508)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

MŠ Schválený rozpočet na r. 2024.pdf (538574)

Schválený střednědob. výhl. rozp. 2025-2026.pdf (538542)

 
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

Zvykání na školku

11.06.2012 18:03
Mateřská škola oznamuje rodičům dětí, které začnou chodit v novém šk.roce 2012 - 2013 do mateřské školy, že "Zvykání na školku " se koná v měsíci červnu každé pondělí od 14.00 - 16 .00 hodin v budově mateřské školy.

Výlet lodí

02.06.2012 18:24
Ještě jednou upozorňujeme rodiče,  že ve středu  6.6. 2012  jedeme s dětmi na výlet do Hodonína. Pro bližší informace si klikněte na článek "Výlety-Bongo a plavba lodí", kde naleznete další podrobnosti.

Den dětí

21.05.2012 19:56
  Mateřská škola v Šardicích pořádá v pátek 1.6. na zahradě mateřské školy tradiční   Den dětí       Začátek je v 16.00 hod   Program: Rozloučení s předškoláky Soutěživé a závodivé hry,občerstvení Táborák Vezměte sebou...

Výlety -Bongo a plavba lodí.

21.05.2012 19:55
  Rodiče nepřehlédněte!!!! Ve středu 23.5.2012 jedeme s dětmi do Brna do Bonga   /slíbená odměna dětem za svědomité nacvičování vystoupení ke Dni matek/ -odjezd v 7.45 hod. od MŠ, návrat cca v 12.30 hod. -děti, které chodí po obědě domů si vyzvedněte ve...

DEN MATEK

03.05.2012 13:58
Mateřská škola Šardice oznamuje, že tradiční oslava "DNE MATEK" se koná v neděli 13. 5. 2012 v hale "U ORLA". Začátek je ve 14.30 hod. Všechny sredečně zvou děti a zaměstnanci mateřské školy.

Zápis do MŠ

23.03.2012 11:13
Mateřská škola Šardice                                    oznamuje, že   Zápis do mateřské školy   pro...

Loutková revue

23.03.2012 11:01
Ve středu 28.března děti navštíví loutkové představení v Kyjově. Loutkoherecká skupina" Loudadlo" z Prahy uvede loutkovou revue "Na paloučku". Jako hosté vystoupí i  známé postavičky JŮ a HELE. Odjezd autobusu je v 8.45 od MŠ. V tento den přiveďte děti do 8.00 hod. Vstupné je 40.kč

Fašaňk

18.02.2012 19:21
V neděli 19. 2. 2012 se děti z mateřské školy zúčastní oslav tradičního "Fašaňku" v hale "U orla". Vystoupení s nimi připravila paní uč.Jana Dobiášková. Začátek je ve 14 hod.

Návštěva v ZŠ

13.01.2012 17:32
Dnes byly předškolní děti na návštěvě v základní škole, kde jim jejich budoucí p.učitelka Jana Paušová ukázala, co všechno umí interaktivní tabule. Děti si vyzkoušely posunovat předměty po ploše , najít trasu lyžaře nebo třeba uložit písmenka a číslice do aktovky. Moc se jim práce na tabuli...

Změna data zápisu do ZŠ

11.01.2012 10:18
Z technických důvodů ( nepůjde elektřina) se zápis do 1. třídy ZŠ překládá na 25. 1. 2012. Další informace získáte u p.učitelek ve třídě MŠ.
<< 38 | 39 | 40 | 41 | 42 >>