Zahájení nového školního roku 2015-2016

26.08.2015 12:03

Mateřská škola v Šardicích oznamuje, že nový školní rok 2015 -2016 zahájíme v úterý 1.září 2015 v 6.30 hod.

Provozní  doba MŠ ve školním roce 2015 -2016 bude od 6.30 - 16.00 hod.

Rozdělení dětí do tříd a informace o tom,co si mají děti přinést do MŠ,najdete na levé boční liště těchto internetových stránek.

Pro seznam dětí si rozklikněte názvy jednotlivých tříd.

V měsíci září se budou konat třídní schůzky s rodiči dětí v jednotlivých třídách, program a přesný termín konání třídních schůzek upřesníme a zveřejníme na nástěnkách v šatnách dětí a na www.mssardice.cz

Rodičům nově nastupujících dětí, nabízíme v pátek 28.8. v době od 9 do 12 hod. v mateřské škole konzultační hodiny.