Řád školní jídelny MŠ, přihlašování, odhlašování a placení stravy:

Na webu školní jídelny: www.osj-sardice.cz/index.php/informace-pro-stravniky/rad-osj-ms

naleznete tyto informace:

  • kdy se hradí stravné
  • kde a jak je možné stravu uhradit
  • co potřebujete vědět v případě nemoci dítěte

 

Více informací k internetovým přihláškám a odhláškám naleznete na webu školní jídelny: www.osj-sardice.cz/ v záložce "Informace pro strávníky" -> "Odhlášky a přihlášky přes internet".

 

Kontakty k přihlašování, odhlašování stravy:

tel. školní jídelny: 518 624 622

mobil: 777 998 224

www.strava.cz

 

Aktuální ceny obědů a svačinek naleznete na webu: www.osj-sardice.cz/index.php/cenik

 

Strava se hradí vždy poslední středu v měsíci od 8:00 do 15:30 hodin na další měsíc!

Přesné datum naleznete vždy na nástěnce-sledujte nástěnku u třídy, do které vaše dítě dochází.