Školní řád mateřské školy (1).pdf (536381)

Vnitřní předpis- úplata školné 2023-2024.pdf (406508)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

MŠ Schválený rozpočet na r. 2024.pdf (538574)

Schválený střednědob. výhl. rozp. 2025-2026.pdf (538542)

 
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

Zahájení nového školního roku

24.08.2010 14:29
Mateřská škola Šardice oznamuje, že provoz MŠ v novém školním roce 2010-2011 bude zahájen ve středu 1.9.2010 v 6.00 hod.

Informativní schůzka rodičů

24.08.2010 14:28
Mateřská škola oznamuje, že schůzka rodičů dětí, které budou chodit v novém školním roce do mateřské školy se koná ve čtvrtek 26.8. v 18 hod. v budově mateřské školy. Všechny rodiče srdečně zveme.

Prázdninový provoz v MŠ

24.08.2010 14:27
  V době od 1.7.2010 do 31.7.2010 je mateřská škola v provozu, v době od 1.8.2010 do 31.8.2010 bude mateřská škola uzavřena.

Noc v MŠ

11.06.2010 16:59
Dne 10. června se v naší Mateřské škole uskutečnila Noc s předškoláky. Akce se zúčastnilo 22 předškoláků. Děti byly unavené, ale nadšené a spokojené. Fotky z akce najdeteve fotogalerii.

Výlet do ZOO Lešná 8.6.2010

07.06.2010 22:08
Sraz dětí a rodičů 8. června v 7:50 u Likérky. S sebou: vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, kapesník, sáček při nevolnosti, jídlo na celý den. Program: Individuální prohlídka ZOO Lešná, možnost navštívení dětských atrakcí za poplatek Předpokládaný příjezd: 16 - 17 hod. - dětem, kterým bývá v...

Den dětí

01.06.2010 18:08
V pátek 4.6. proběhl na školním hřišti tradiční Den dětí. Rozloučili jsme se s letošními předškoláky a prožili zábavné odpoledne, které jsme zakončili táborákem. Fotky ze Dne dětí najdete ve fotogalerii.

Fotografování

11.05.2010 08:18
Dne 12. května od 9:00 proběhne ve školce fotografování tříd a předškoláků na tablo. Zároveň bude zhotovena barevná portrétní fotografie dítěte rozměr 10 x 15 cm (všichni předškoláci + další děti podle zájmu rodičů – požadovaný počet nahlaste paní učitelce ve třídě).

Den Matek

09.05.2010 19:34
Dnes jsme spolu s dětmi oslavili Den Matek. Oslava se uskutečnila odpoledne v obecní hale U Orla. Dětem se představení velmi podařilo a rodičům děkujeme za hojnou účast. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Co plánujeme do konce školního roku

29.04.2010 11:54
3. 5. pondělí - školení p. učitelek MŠ a ZŠ - omezený provoz školky 7. 5. pátek - generální zkouška na Den matek U Orla 9. 5. neděle - oslava Dne matek v hale U Oral - začátek ve 14.00 hod. 18. 5. úterý - divadelní představení divadla Rolničky - zašátek v 8.30 hod v MŠ 4. 6. pátek - Dětský den -...

Návštěva zábavného centra Bongo v Brně

13.04.2010 21:11
Dne 13. dubna jsme s dětmi navštívili zábavé centrum Bongo v Brně. Dětem se návštěva moc líbila a odjížděly velmi spokojené. Fotky z akce najdete ve fotogalerii.
<< 43 | 44 | 45 | 46 | 47 >>