Školní řád mateřské školy (1).pdf (536381)

Vnitřní předpis- úplata školné 2023-2024.pdf (406508)

ŠVP platný od 1.9.2022.pdf (876472)

Klíčové kompetence.docx (16992)Dílčí vzdělávací cíle.docx (16640)

Důležité informace GDPR.docx (14,7 kB)

Zveřejněné informace školy (1).docx (19724) /Na základě směrnice o poskytování informací/

 

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání 

Organizační struktura:  Organizační struktura MŠ.docx (27380)

Kontaktní spojení:  /viz záložka Kontakt/

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Šardice, 696 13 Šardice 750

Úřední hodiny: po telefonické či osobní dohodě

Telefonní čísla: /viz záložka Kontakt/ 

Číslo faxu: není k dispozici

Adresa internetové stránky: www.mssardice.cz

Adresa E-podatelny: mwwkz6w

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 1446156389/0800

IČ: 70967491

Rozpočet:

MŠ Schválený rozpočet na r. 2024.pdf (538574)

Schválený střednědob. výhl. rozp. 2025-2026.pdf (538542)

 
 
Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

- telefonicky

- osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

- předmět žádosti

- způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

- datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle školy nebo elektronicky.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy /řešení životních situací/

 

Přehled předpisů- zákony a vyhlášky:

Školský zákon č. 561-2004-1.2.2022.pdf (1258576)

Vyhláška č. 14-2005 o předškolním vzdělávání (1).pdf (334924)

Vyhláška č. 16_2005_ucinnost_od_1.9.2022 o organizaci šk. roku.pdf (464511)

Vyhláška č. 48-2005-1.9.2021 o základním vzdělávání.pdf (290455)

Zákon č. 500_2004 správní řád.pdf (372647)

Zákon č. 563-2004 o pedag. pracovnících.pdf (511379)

Zákon_106_1999 o svobodném přístupu k informacím.pdf (89475)

Zákon č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů.docx (47510)

Zákon č. 218_2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.pdf (787749)

Vyhlaska_c._27_2016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf (563529)

 

Vydané právní předpisy

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Úhrady za poskytování informací

Informace nejsou zpoplatněny.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 (podle zákona 106/1999 Sb.).pdf (382322)

Aktuální informace

Návštěva ze ZŠ

20.04.2011 13:16
Ve středu 20. dubna,nás přišly navštívit děti z první třídy ZŠ. Předvedly,jak už umí číst,ukázaly předškolákům co všechno se již ve škole naučily a připravily si pro ně i jednoduchý úkol ,se kterým si naši předškoláci hravě poradili.Pak si společně popovídali o tom,co je ve škole čeká a na co...

Velikonoční odpoledne

18.04.2011 12:39
Ve středu 13. dubna proběhlo v naší školce "Velikonoční odpoledne "Děti s rodiči si zde mohli vyzdobit velikonoční vajíčka různými technikami. Malovalo se, lepilo, zapouštělo do klovatiny a vymýšlelo spoustu dalších technik.Některé maminky i se staršími dětmi si vyzkoušely techniku...

Vystoupení pro jubilanty

10.04.2011 19:01
V sobotu 2. dubna vystoupily krojované děti na rezidenci s pásmem pro jubilanty.Svým vystoupením potěšily šardické občany,kteří v tomto období oslavili svá životní výročí.

Draví ptáci

26.03.2011 19:07
V pátek 25. března jsme společně s dětmi ze ZŠ shlédli výukový program společnosti Zeyferus z Lednice,která se zabývá ochranou dravých ptáků. Na travnatém hřišti byla k vidění  kromě kolekce dravých ptáků a sov i ukázka práce s těmito dravci,lov a letové ukázky.

Zápis do mateřské školy

14.03.2011 10:24
       Mateřská škola Šardice oznamuje: zápis   do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se koná ve středu  23.3.2011 v době od 14.00 do 17.00 hod. v mateřské škole. Přihlásit můžete děti ve věku   od 3 do 6 let. Mateřská škola...

Návštěva na domovince

09.03.2011 18:37
Děti dnes přišly na domovinku potěšit členky klubu diabetiků krátkým vystoupením. Básničky, písničky a taneček se moc líbily a děti dostaly za odměnu i sladké překvapení. A protože končí masopustní období,bylo tou sladkostí oblíbené fašaňkové pečivo - boží milosti. Příjemnou atmosféru...

Fašaňk

04.03.2011 12:55
V neděli 6. března vystoupí děti z naší školky v Obecní hale u Orla na Tradičním fašaňkovém odpoledni. Pásmo tanečků a písniček s nimi připravila p.uč. Jana Dobiášková. Začátek je ve 14.hod.

Kurzy pro předškoláky

07.02.2011 13:33
I v letošním roce probíhá v naší MŠ příprava předškolních dětí na vstup do základní školy. Jedná se o kurz "Metoda dobrého startu a Grafomotoriky",ve kterém vám chceme ukázat různé možnosti a způsoby,jak lze hravou formou připravovat děti na následující období školní docházky.Kurz jsme zahájili v...

Oznámení pro rodiče předškoláků

12.01.2011 15:12
Zápis do 1.třídy Základní školy TGM v Šardicích se koná ve dnech: 7.2,  8.2.,  a 9.2.2011 v době od 13hod. do 16hod.v budově základní školy. Prosíme rodiče,aby své děti co nejdříve zapsali do časového rozvrhu zápisu,který je umístěn na nástěnce v šatně třídy Medvídků. Děkujeme

Návštěva ZŠ

12.01.2011 13:30
V úterý 11.1.2011, v rámci spolupráce se školou, se předškolní děti seznámily s interaktivní tabulí,na které se bude konat část zápisu do základní školy.Vyzkoušely si psaní "kouzelným" perem,posunování obrázků rukou a další možnosti  této moderní vyučovací pomůcky.Práce na této tabuli se...
<< 41 | 42 | 43 | 44 | 45 >>