Září 2018 Veverky

03.10.2018 17:03

V září se stmeloval náš nový dětský kolektiv - spojili se předškoláci ze tří tříd. Děti si hledaly nové kamarády, tvořily skupinky, které jim vzájemně vyhovovaly. Krásně si hrály a tvořily ze stavebnic.

Hned v prvním týdnu nás navštívili chovatelé dravých ptáků a předvedli nám jejich výcvik. V okně naší třídy si udělaly hnízdo vlaštovky, které jsme pozorovali.

Několik našich kamarádů oslavilo své šesté narozeniny. Na jejich přání jim děti zahrály pohádku o Neposlušných kůzlátkách.

Děti si udělaly třídní tablo ze slaného těsta, které si uhnětly - vyráběly své obličeje.

Začaly plnit úkoly na interaktivní tabuli.

V rámci Dýňového týdne jsme si na cyklostezce nasbírali spoustu přírodnin, které jsme použili na výzdobu dýní. S dýněmi jsme si hráli, povídali si o nich, plnili úkoly a také jsme si upekli výborný dýňový moučník. Krásné slunečné počasí si děti užívaly v parku a na zahradě.áZáří 2018 Veverky