září 2017- začátek nového školního roku ve třídě Veverek

06.10.2017 13:23

Ve třídě Veverek jsme zahájili nový školní rok v počtu dvaceti dětí, dvou paní učitelek a jedné asistentky pedagoga. Většina dětí byla ve třídě nováčky, proto byl první měsíc zejména o zvykání si na prostředí nové třídy a nové spolužáky. Prostřednictvím seznamovacích aktitvit se děti více sblížily a sžily se s pravidly nové třídy. 

V rámci tématu "Mám rád svou vesnici, kraj, zemi" se děti seznámily s novými poznatky o naší republice a obci, připomněly jsme si, jaké jsou důležíté budovy v Šardicích. V rámci vycházek jsme postupně jednotlivé budovy navštívily.

V září jsme oslavili narozeniny Sofinky, Matyáška, Sebastiánka a Haničky. 

V závěru měsíce jsme ve třídě Veverek "hodovali". Připomněli jsme si, proč se konají v naší vesnici hody a jak probíhají, proč se staví máj a ukázali jsme si části místního kroje. Děvčata zdobila hodovou máj a chlapci ji postavili. Zpívali jsme, tančili, poslouchali folklorní písně a tvořili v hodovém duchu. 

Na konci měsíce září jsme se rozloučili s oblíbenou paní učitelkou Lenkou Zoubkovou, kterou děti velmi postrádají.

Fotky z měsíce září najdete zde: https://mssardice.rajce.idnes.cz/zari_2017_ve_tride_Veverek/