Zápis do MŠ

19.02.2010 21:14

 

Mateřská škola Šardice oznamuje, že zápis do mateřské školy pro školní rok 2010/2011 se koná ve čtvrtek  25.2.2010 v době od 14.00 do 17.00 hod. v mateřské škole. Přihlásit můžete děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
Mateřská škola nabízí:

·         Umístění sourozenců v jedné třídě

·         Zvolit si po dohodě s učitelkou délku pobytu dítěte v mateřské škole

·         Adaptační postup: doporučujeme postupné zvykání dětí na MŠ

·         Dítě, se kterým je maminka na mateřské dovolené může také navštěvovat MŠ a to:

·         od 3 – 4 let věku 4 hodiny denně.

·         Rodiče mohou kdykoliv navštívit své dítě ve třídě a seznámit se se školním vzdělávacím programem, s učebními pomůckami, hračkami a pracovním materiálem

·         Logopedickou prevenci

·         Návštěvy kulturních představení, výlety

·         Různé akce pro rodiče a děti