Zápis do mateřské školy

14.03.2011 10:24

 

     Mateřská škola Šardice oznamuje:

zápis

 

do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se koná ve středu  23.3.2011 v době

od 14.00 do 17.00 hod. v mateřské škole.

Přihlásit můžete děti ve věku  

od 3 do 6 let.

Mateřská škola nabízí:

·      Umístění sourozenců v jedné třídě

·      Zvolit si po dohodě s učitelkou délku pobytu dítěte v mateřské škole

·      Adaptační postup:doporučujeme postupné zvykání dětí na MŠ

·     Dítě, se kterým je maminka na mateřské dovolené může také navštěvovat MŠ a to:

od 3 – 4 let věku  4 hodiny denně

·     Rodiče mohou kdykoliv navštívit své dítě ve třídě a seznámit se se školním vzdělávacím programem, s učebními pomůckami, hračkami a pracovním materiálem

·     Logopedickou prevenci

·     Návštěvy kulturních představení, výlety

·     Různé akce pro rodiče a děti