Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří

14.03.2017 13:03

Zápis dětí do Mateřské školy Šardice,příspěvkovvé organizace  bude probíhat dne 3.5.2017 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.v budově MŠ

K zápisu zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a občanský průkaz.

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. /Děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012/ .Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.Bližší informace o povinném předškolním vzdělávání získáte kliknutím   zde  

Tento den bude také Dnem otevřených dveří naší MŠ.

Přííjdte se k nám podívat,chvilku si s námi pohrát a vyzkoušet,jaké je to ve školce.

Srdečně Vás zve kolektiv MŠ Šardice