Výlet na Macochu

18.05.2009 17:20

V dotazníkovém šetření zvítězil mezi rodiči zájem o výlet na Macochu na 99%

Na výlet pojedeme v pátek 26.6.2009  / jiný termín nebyl pro velký počet zájemců volný/ 

 

odjezd v 7.30 hod. od restaurace U Orla

předpokládaný návrat 17.00 hod.

program:

-jízda vláčkem

-jízda lanovkou na Macochu a zpět, prohlídka Macochy

-občerstvení

-prohlídka Punkevní jeskyně a jízda na lodičkách

 

předpokládaná cena:

dospělý:     350,-kč

dítě:           250,-kč

 

v ceně je zahrnuta doprava autobusem a vstupné do Punkevní jeskyně a jízda na lodičkách.

Prosíme, abyste co nejdříve nahlásili p.uč. ve třídě závazný počet osob, které s námi na výlet pojedou.

Přihlásit můžete i rodinné příslušníky.

 

Peníze zatím neplaťte!

Děkuji 

Gebhartová Marie, ředitelka MŠ