Ustavující schůze

03.03.2016 13:54

Mateřská škola Šardice svolává na den 31.3. 2016 v 18.hod do Obecní školní jídelny při ZŠ T. G. Masaryka v Šardicích ustavující schůzi


 "Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Šardice"


Na programu jednání ustavující schůze budou tyto body:


a) úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího

b) soupis listiny přítomných

c) schválení stanov

d) volba orgánů spolku

e) diskuze
Srdečně zveme rodiče dětí a přátele MŠ. Účast rodičů nutná


Zveřejněno dne 26.2. 2016


za svolavatele. Gebhartová Marie