Únor 2019 Veverky

28.02.2019 17:41

I tento měsíc byl bohatý na zážitky z výchovně vzdělávacích činností a akcí pro děti. V tématu ,,Co nám pověděla sýkorka" se děti naučily teoreticky i prakticky pečovat o ptáčky a lesní zvířátka v zimním období. V rámci spolupráce s rodiči proběhla tzv. ,,Metoda dobrého startu", ve které měli rodiče možnost získat přahled o připravenosti svých dětí pro vstup do ZŠ. V rámci Environmentální výchovy děláme s dětmi různé pokusy, tentokrát přišly na řadu šišky z borovice. Nezapomínáme procvičovat své tělo, pro zdokonalení jemné i hrubé motoriky. Ve školce proběhl velký projekt k propagaci zdravé stravy pod názvem ,,Mléčnou cestičkou za zdravou tvářičkou", jehož cílem bylo seznámit děti s důležitostí konzumace mléka a mléčných výrobků. Mimo jiné děti ochutnaly různé druhy sýrů a mléka, které nám do MŠ přinesla teta Leona. Děti byly nadšené z pokusu s mlékem, tzv. bublinkování. I do tohoto projektu byly zapojeni rodiče. Navštívili jsme Hasičskou zbrojnici, kde se děti seznámily s posláním Hasičů. Přijely za námi dvě paní lektorky, které si s dětmi povídaly o záchraně tropických pralesů. Také za námi přišly děti z 5.třídy ZŠ s paní učitelkou Yvetou Řihákovou a naučily nás tzv. krokování - součást matematiky prof. Hejného. Nezbytnou součástí našeho života jsou lidové tradice, tentokrát jsme si povídali o Masopustu. Děti si vyrobily masky, zatančili jsme si žertovné tance a ochutnaly pravé zabíjačkové dobroty, až se nám dělaly boule za ušima. Teď už se těšíme na měsíc Březen a na jaro, které nám přinese.