Těšíme se z jarních dnů

06.04.2014 21:03

      Jaro už o sobě dává citelně vědět, celá příroda se probouzí a rozkvétá. Ve třídě Veverek jsme si vyrobili skřítka Jarníčka, kterého jsme vyzdobili barevnými květy. Skřítek nám pomáhal zahnat zimu a seznamovat se se všemi znaky jara. Učíme se pojmenovat jarní květiny. Ty si zhotovujeme nejrůznějšími výtvarnými technikami.

      Povídáme si, z čeho se rostlina skládá. Co potřebuje semínko ke svému růstu. To si prověřujeme na několika pokusech. Zaseli jsme si obilí a hrášek. Pár zrníček hrachu jsme dali do tmy a do zimy. Pozorujeme, zda vyrostou. Všechny tyto činnosti se dětem moc líbí.