Těšíme se na Vás...

19.05.2020 13:21

Vážení rodiče,

dne 25.5.2020 bude znovu zahájen provoz mateřské školy. 

Podmínky provozu MŠ do konce školního roku Vám byly poslány do osobních emailů. Pozorně si přečtěte, při prvním příchodu do školky budeme požadovat Váš podpis, že jste se s dokumentem seznámili.

Připomínáme důležité informace:

  • podepsané čestné prohlášení 
  • přijímáme pouze zdravé děti (bez příznaků nachlazení)
  • zákaz nošení hraček a plyšáků do MŠ (musejí počkat na děti doma...)
  • 2 čisté roušky v sáčku do skříňky

 

Nezapomeňte si již přihlásit sami dětem stravu !!!

 

Zdravíme všechny děti, těšíme se na Vás, s některými se uvidíme za chvilku a těm, které uvidíme až po prázdninách, přejeme krásné a slunné prodloužené prázdniny...

kolektiv MŠ

                

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.2 V prostorách mateřské školy
 Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.