Strava

02.03.2021 11:14

Tato informace se týká pouze rodičů dětí s povinným předškolním vzděláváním !!!!

Vážení rodiče,

při uzavření mateřské školy v době mimořádných opatření máte nárok na dotovanou stravu (pouze oběd) ze školní jídelny. 

V případě zájmu si objednejte stravu jak jste zvyklí- buď elektronicky v systému stravy.cz (zaklikněte pouze oběd), nebo telefonicky ve školní jídelně. Oběd musí být nahlášen jako obvykle den předem do 12.00 hodin. Vyzvedávat si jej budete do jídlonosiče v mateřské škole v době od 11.15 do11.45 hodin.