Sponzorské dary

05.12.2009 19:30

Kdo z rodičů, podnikatelů by chtěl přispět dětem do mateřské školy
sponzorským darem ku příležitosti
„Vánoční besídky“,
může se dohodnout s p. učitelkou ve třídě do 16.12.2009.
Děkujeme