Spolek rodičů a přátel mateřské školy-členský příspěvek

22.11.2016 07:00

Spolek rodičů a přátel mateřské školy žádá rodiče o zaplacení členského příspěvku,pro každé zapsané dítě( na kulturní akce pro děti), a to nejpozději do 30.11.2016.V případě vyčerpání příspěvků,bude dodatečně vybírána potřebná částka příspěvku.Možný zůstatek bude převeden,na kulturní akce pro děti MŠ,do následujícího školního roku 2017-2018

částka 500,-Kč    číslo bankovního účtu : 2701093421 kód banky 2010

do kolonky pro příjemce prosím uveďte jméno Vašeho dítěte