Schůze spolku rodičů

16.03.2017 16:50

Oznamujeme rodičům že schůzka spolku se konná dne 5.4.2017 v 18:30 v budově MŠ.

Program schůzky:

  • informace o kunzultačních hodinách s vedením MŠ a učitelkami MŠ
  • informace o funkčnosti emailové účtu: spolekmssardice@seznam.cz ( připomínky a náměty rodičů)
  • Informace ředitelky MŠ o povinném předškolním vzdělávání,které má účinnost od 1.9.2017
  • nformace ředitelky MŠ a učitelek o realizaci a výstupech mezinárodního projektu Erasmus " Every child is speciál "/každé dítě je individuální/ na naší mateřské škole
  • informace ředitelky MŠ o schváleném Projektu pro naši MŠ-Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ  a ZŠ
  • projednání provozu mateřské školy o hlavních prázdninách
  • návrh programu na oslavu Dne dětí
  • úprava stanov spolku
  • volba nového předsedy spolku
  • diskuze

Prosíme o účast všech rodičů.