Říjen v naší třídě.

01.11.2017 18:12

I měsíc říjen byl pro nás všechny zajímavý a poučný..Povídali jsme si o ovoci ,které na podzim sklízíme z našich zahrádek, jaký má pro náš život a hlavně zdraví velký význam.Jaké má barvy,chutě....Taky jsme si povídali o naší ČESKÉ REPUBLICE. O hlavním městě Praze..V naší MŠ jsme s dětmi přivítali vzácné hosty ze zahraničí, pro které jsme přichystali různá vystoupení.Některá byla v kroji a jiná zase v oblečcích broučků.A protože vystoupení byla od dětí, byla od srdíčka a hostům se moc líbila,měla velký úspěch..Taky za námi do MŠ přijel kouzelník.Děti s napětím sledovaly každý jeho trik.Oslavili jsme narozeniny Mikuláška a Nellinky.  Děti milují pohádky o dracích,Je jich spousta . A protože jsme se chystali na drakiádu, každý si nějakého toho dráčka vyrobil,zpívali jsme písničku o drakovi .Jedno odpoledne jsme se všichni i s rodiči sešli na travnatém hřišti a i když vítr skoro nefoukal, přece jenom se někomu podařilo dostat draka k nebesům.Ve školce pěkně v teploučku jsme si s dětmi ještě zahráli pohádku ,,O řepě" Všechno, co jsme prožili najdete zdokumentované ve fotogalerii...