Říjen 2019 Veverky

05.11.2019 16:32

Na začátku měsíce jsme navštívili EKOCENTRUM Lipka u Brna, kde jsme se zúčastnili projektového programu Mravencovo desatro. Děti se seznámily se způsobem života mravenečků. Výuka probíhala převážně venku, což se dětem moc líbilo. Za účasti paní starostky Blaženy Galiové, pozvaných hostů a rodičů jsme slavnostně otevřeli naši novou environmentální zahradu. Na tuto slavnost děti připravovaly malé občerstvení. V letošním roce navážeme na úspěšné rozvíjení Environmentální výchovy z minulého roku. Chceme se stát Strážci přírody. Letošní Podzimní tvoření proběhlo vzhledem k nepříznivému počasí v MŠ. I tak byla účast rodičů hojná a ještě jednou děkujeme všem maminkám za připravené sladké moučníky z podzimních plodů.S Mikuláškem a Nellinkou jsme oslavili jejich narozeniny. Velmi nás bavilo tvoření s přírodnin, děti vyrobily překrásná zvířátka, skřítky a dekorace.Povídali jsme si o podzimním větru, nechyběly ani s nadšením prováděné pokusy a tradiční Drakiáda. Nezapomněli jsme ani na všechny příbuzné a známé, kteří už nejsou mezi námi - povídali jsme si o svátu Dušiček. Děti byly moc šikovné při plnění vzdělávacích úkolů a činností.

Foto naleznete ve Fotogalerii.