Plavání

22.04.2020 13:52

Milí rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že se plavecký výcvik v tomto školním roce neuskuteční, Vám budou peníze vráceny na Váš účet. Pokud by došlo k nesrovnalostem, obraťte se emailem nebo telefonicky na MŠ.