Placení školného v měsících březen- srpen 2020

04.06.2020 12:39

Vážení rodiče,

v příloze (viz níže) máte Dodatek č. 1 k Vnitřnímu předpisu o úplatě (školném), kde jsou nastaveny podmínky placení školného v současné době. (Schválila Rada obce.) Pozorně si přečtěte, v případě nejasností volejte. Paní účetní má přesný přehled plateb, v červnu Vám budou přeplatky vráceny na účet, ohledně nedoplatků Vás budeme kontaktovat. Tato informace se netýká dětí, které plní povinnou předškolní docházku.

Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu o úplatě.pdf (506341)