Oznámení rodičům

16.12.2016 16:35

Ředitelství Mateřské školy Šardice oznamuje,že mateřská škola bude v době vánočních prázdnin a to od 23.12.2016 do 1.1.2017 uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí 2.1.2017 v 6.15 hod.Dále informujeme rodiče,že se nelze prozatím přihlásit do elektronického přihlášení stravy na 2.1.2017,proto na zajištění stravy na tento den,stačí nahlášení dětí třídní učitelce nebo na tel.606216065.