Otevření MŠ od 10.5.2021

07.05.2021 09:30

Mateřská škola bude otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování od 10. 5. 2021 za dodržení těchto opatření:

  • povinnost respirátoru pro doprovod dítěte
  • nutná dezinfekce rukou pro doprovod dítěte
  • pohyb doprovázející osoby po nezbytně nutnou dobu v prostorách MŠ

Děti nemají povinnost nosit v MŠ roušky a již se nebudou testovat.

Dítě vykazující příznaky respiračního onemocnění nebude do MŠ přijato.

 

Podmínky se mohou měnit dle platných nařízení vlády.