Návštěva z ciziny.

26.05.2014 17:44

V rámci projektu Comenius, do kterého je zapojena ZŠ T. G. M. Masaryka v Šardicích, nás navštívila delegace učitelů z Rumunska, Itálie, Polska, Turecka, Španělska a Portugalska.

Paní učitelka Radka jim předvedla ukázku výuky angličtiny s předškolními dětmi.

Fotografie naleznete zde.