Návštěva hasičské zbrojnice

22.02.2019 14:41

Ve středu 20.2. 2018 jsme s dětmi navštívili místní hasičskou zbrojnici, ve které si děti prohlédly hasičské vozy, oblečení a pomůcky, které hasiči potřebují ke své práci. Děti si vyzkoušely některé části oděvů a seznámily se s důležitostí práce hasičského sboru. Za ukázku  a prohlídku zbrojnice děkujeme panu S. Gengelovi, který děti provedl po hasičce a vyprávěl jim co všechno hasiči dělají. Děti si z této akce nakreslí obrázky, které potom poputují do soutěže a ten nejlepší bude oceněn.