Medvídci v lednu

30.01.2017 12:24

Povánoční čas jsme prožili v klidné atmosféře. Navštívili jsme kostel a prohlédli si Betlém. Povídali jsme si o legendě tří králů a děti si tvořily tříkrálové koruny, se kterými hrály divadlo. Díky bohaté sněhové nadílce jsme si užili i sněhu, zejména pak bobování na školní zahradě. Pracovní činnosti ve třídě jsme zaměřili na zimu a její znaky, dělali jsme pokusy s ledem a sněhem, což děti velmi bavilo. K závěru měsíce jsme navštívili hasičskou zbrojnici, kde byly děti seznámeny s náplní práce místního hasičského sboru a s pomůckami, které při své práci využívají. Po návratu do MŠ děti namalovaly obrázky s požární tematikou.