Masopust

17.03.2014 20:16

      V naší mateřské škole se snažíme zachovávat lidové tradice. Mezi ně patří i MASOPUST. Období, které začíná 7.1. (po dni "Tří králů) a končí "popeleční středou" a předvelikonočním půstem.

      Je to doba plná radostí a veselí. I děti ve školce ji prožívaly s nadšením. Vyrobily si tradiční masopustní masky, hrály rozverné hry, zpívaly písničky, seznámily se s lidovými říkadly. Ve třídě jsme si udělali masopustní průvod.

      Celé období jsme završili smažením "božích milostí". Na to jsme se všichni těšili nejvíce. Fotky naleznete zde.