Listopadové aktivity

04.12.2017 17:32

Listopad byl u nás ve třídě tvořivý a barevný.Poznávali jsme podzimní přírodu, hráli si s barevnými listy, barvili a tvořili různými technikami, obtiskovali do plastelíny a vytvářeli zajímavé barevné kompozice.Děti pozorovaly lupou různé přírodniny, dělaly pokusy se šiškou a seznamovaly se s počasím na podzim.

V bramborovém týdnu se dovídaly vše o bramborách, soutěžily ve sběru brambor a upekly výborné pečené brambory, po kterých se jen zaprášilo.

Seznamovaly se s lesními zvířátky a povídaly si o tom, co které zvířátko na podzim dělá a jak se chystá na zimu.

V tělocviku si děti protáhly tělo a naučily se nové hry. Také jsme oslavili Davídkovi a Natálčiny narozeniny.

Konec listopadu už patřil přípravám na Mikuláše. Vyráběli jsme Mikuláše a čerty a děti si v čertovských oblečcích zařádily v pekelném reji a uvařily,"čertovskou" polévku. Listopad je za námi a vy se můžete na naše tvoření podívat ve fotogalerii.