Listopad ve třídě Medvídků

12.12.2016 12:06

V listopadu se děti v naší třídě zúčastnily skype konference s kamarády z Bulharska. Měly tak možnost děti pozdravit a zamávat jim bulharskými vlajkami, které si předem vyrobily, zazpívaly i pár našich tradičních písní. V listopadu jsme skončili s podzimním tvořením a zahájili přípravu na Mikuláše. Děti si vyrobily několik výrobků s Mikulášskou tématikou a naučily se pár písniček a básniček, které děti později zazpívaly a přednesly Svatému Mikuláši, andělovi a čertovi v MŠ.