Leden v naší třídě.

19.02.2019 15:20

Opožděně zdravím všechny rodiče  a vkládám fotografie z dění v lednu. I když jsem ve třídě nebyla, děti nezahálely a p. uč se snažily, aby si tvoření a nové zážitky náležitě užily. Fotografie, které stihly p.uč. nafotit naleznete zde.