Kuk a Cuk

10.04.2015 06:56

Ve čtvrtek 9. 4.  2015 děti shlédly představení klaunů Kuka a Cuka. Veselá klauniáda se zapojením dětí měla úspěch. Děti si zazpívaly, zahrály na moderátory a naučily se novou písničku.