Jaký byl říjen

30.10.2018 09:06

Na začátku měsíce října slavila všechna zvířátka svůj svátek. A tak jsme slavili s nima.Děti si mohly přinést svoje domácí zvířátko do školky.Byli jsme na návštěvě u manželů Šurýnových, kteří mají spoustu zvířátek, které děti viděly poprvé.Povídali jsme si o ovoci a zelenině. Taky jsme prožili příjemné odpoledne s papírovými draky na DRAKIÁDĚ. V rámci spolupráce se  ZŠ, jsme s dětmi navštívili besedu s dětskou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Pro dospělé se uskutečnila beseda s dětským psychologem Mgr. Jiřím Haldou na téma ,,ROLE V RODINĚ"  Taky jsme oslavili narozeninky našich dvou Nellinek a Mikuláška. Všechno dění najdete ve FOTOGALERII.