Informace o elektronickém přístupovém systému

14.01.2016 21:24

Vážení rodiče,

Naše mateřská škola přechází na elektronický zabezpečovací přístupový systém pomocí čipů.

Od úterý 19 ledna bude přístup do MŠ pomocí čipů aktivován. Proto Vás žádáme, abyste si vyzvedli u paní školnice Šafránkové Leony v pátek 15.1.nebo v pondělí 16.1. čip, který vám umožní od úterý 19.1. vstup a odchod z MŠ.

Důležité informace :

-čipy si můžete vyzvednout v pátek od 14.30 do 16.00 a v pondělí 18.1. v době od 6.15 do 9.00 a od 14.30 do 16.00 u paní Šafránkové Leony ve třídě medvídků. Pozdější předání čipů bude individuální u p.uč. ve třídě; medvídků

-každá rodina si zdůvodu bezpečnosti může vyzvednout max. 2 čipy

-záloha za 1 čip činní 100,-Kč, při ukončení docházky dítěte do MŠ a vrácení čipu vám bude záloha vrácena

-pokud čip ztratíte, ihned bez prodlení to nahlaste ředitelce MŠ Marii Gebhartové osobně nebo na tel. 606216065, která čip zablokuje a vydá vám nový

-v případě, že jste si nestihli převzít čip do 18.1.,budete vám po zazvonění vchod i východ otevřen běžným způsobem mechanicky učitelkou nebo provozním zaměstnancem

-elektronický zabezpečovací systém je zajištěn záložními zdroji při výpadku energie. U únikového východu u třídy Berušek je pro případ nebezpečí na pravé straně východu na obložení bílé tlačítko, které vám po jeho stisku povolí východ z budovy východem třídy Berušek. Na levé straně tohoto únikového východu u třídy Berušek je skříňka s klíčem, kterým v případě nebezpečí východ u třídy Berušek otevřete a opustíte budovu.

-čipy budou aktivní pro rodiče v pracovní dny:

od 6.15 do 8.30

od 12.00 do 12.30

od 14.30 do 16.00

-se svým čipem můžete použít pro přicházení a odcházení z budovy ve výše uvedenou dobu všechny tři vchody i východy /medvíci, vevrky, rybičky/

-mimo uvedenou dobu čipy nebudou aktivní. Ve výjimečných případech/nemoc dítěte, návštěva lékaře atd./vám bude po zazvonění mechanicky otevřen vchod a východ u třídy Berušek

-upozorňujeme rodiče,že převzetím čipu a svým podpisem se zavazují k tomu,že čip předají pouze osobě uvedené na Zplnomocnění, které je uloženo v MŠ za účelem příchodu nebo vyzvednutí dítěte z MŠ

-žádáme vás, aby jste si čipy co nejdříve vyzvedli a dodržovali uvedené pokyny

-v případě jakýchkoliv nejasností nebo připomínek se porosím obraťte buď osobně nebo

tel.606216065 na řed. Mš Gebhartovou Marii

Věřím, že si na bezpečnostní přístupový systém zvykneme a tím zajistíme hlavně bezpečný pobyt našich dětí v mateřské škole

Děkuji V Šardicích 14.1.2015