Informace k výletu

13.06.2018 08:29

Vážení rodiče,

ve středu 20.6. 2018 jedeme s dětmi na výlet do Slovanského hradiště do Mikulčic, kde se zúčastníme vzdělávacího programu pod názvem: "O princezně Dobroslavě"

Odjíždíme v 7.30 hod od POŠTY.

s dětmi, které ráno přivedete do MŠ, budeme k autobusům odcházet v  7.10 hod.ostatní děti můžete přivést k poště - BUĎTE DOCHVILNÍ !

Svačina bude zajištěna ze školní jídelny, na oběd se vrátíme do MŠ asi ve 12.30 hod.

Abychom zajistili bezpečnou dopravu dětí (vedle sebe mohou sedět jen dvě děti), budeme cestovat dvěma autobusy,což se odrazí na finančních nákladech za cestovné.

Z tohoto důvodu bude cestovné z části hrazeno ze školného a zbytek sumy bude doplaceno rodiči, a to ve výši 150,-kč.

Uvedenou částku uhraďte prosím na účet MŠ 1446156389/0800 do pátku 15.6.2018.

Připravte dětem do batůžku: dvě menší nebo jedno větší pitíčko

                                          kapesníky

                                          pláštěnku,pokud ji děti nemají v mš