Hudební představení

27.01.2015 18:17

Dnes děti v mateřské škole shlédly hudební představení, ve kterém se seznámily se spoustou hudebních nástrojů formou pohádky. Poutavé vyprávění proložené písničkami, které si děti s chutí zazpívaly se moc líbilo a závěrečná prohlídka flétniček všech velikostí, houslí, bubínků a nástrojů roztodivných jmen a tvarů byla  tak zajímavá, že o ní děti mluvily ještě u oběda.