Grafomotorika ve třídě Veverek

24.03.2014 15:18

 

V předškolním věku bývá pro většinu dětí kreslení, malování a vybarvování vyhledávanou činností. Ve všech třídách máme k dispozici koutky, kde je volně přístupný materiál k výtvarné výchově. Některé děti však potřebují při kreslení více pomoci a podpory od nás učitelek. Jedná se o děti, které mají potíže s hrubou a jemnou motorikou, což znamená, že hůře ovládají celkové pohyby svého těla, tedy i rukou.Jestliže je dítě při kreslení neobratné a nejisté, zpravidla tuto činnost přestane vyhledávat. Je však velmi důležité, aby děti ve věku 5-6 let měly před nástupem do ZŠ připravenou dominantní ruku ( pravá,levá) na psaní. Musí být odstraněno křečovité držení tužky, tlak na psací podložku, zafixováno správné sezení a držení těla, správný úchop psacího náčiní.Pomocníkem při odstraňování těchto nesprávných návyků nám je metoda grafomotoriky.

Ve třídě Veverek touto metodou prochází všechny děti rok před nástupem do ZŠ. Obsahuje deset znaků,každý z nich procvičujeme obtahovací metodou jeden měsíc. Začínáme vodorovnými a svislými čarami, pokračujeme kruhy, spirálami, vlnovkami. Následují zuby, horní a spodní smyčka, horní a dolní oblouk s vratným tahem, končíme osmičkami. Všechny znaky děti kreslí za doprovodu rytmického říkadla, tím se učí sladit pohyb s mluveným slovem. Nejdříve děti obtahují znak předkreslený učitelkou, po jeho zafixování se ho pokusí samotné nakreslit na čistý papír. Kreslení znaků předchází grafomotorické cvičení, při kterém procvičujeme ramenní a loketní klouby, zápěstí, prsty apod. Na konci  školního roku vidíme u dětí zřetelné zlepšení při pr áci s tužkou či pastelkou. Součástí grafomotoriky je Metoda dobrého startu. Jedná se o kurz pro rodiče a děti, které nastoupí po prázdninách do ZŠ. Tento kurz proběhl v naší třídě v rozmezí měsíců leden-únor. Jedná se o ukázky různých možností, jak lze děti připravovat na vstup do školy.

A protože jsme veselé veverky, užili jsme si spolu s rodiči při vážné prácí i spoustu legrace.

Fotografie naleznete zde.