Environmentální beseda

22.02.2019 14:46

Ve čtvrtek 21. 2. 2018 se děti zúčastnily besedy o důležitosti chránit naši planetu, její floru i faunu. Dověděly se, jak můžou pečovat o zvířátka, která nežijí v domácnosti a jak je ochránit před pytláky. Zajímavě podaná akce děti zaujala a získaly nové vědomosti o ochraně přírody.