Důležité informace ze schůzky rodičů 7.11. 2017

08.11.2017 12:30

Důležité informace ze schůzky rodičů 7.11.2017


1. Spolek rodičů a přátel mateřské školy- ukončí činnost


2. Příspěvek na akce 
- 500,-Kč v listopadu, - 500,-Kč v únoru

   

- platí se jednorázově na stejný účet jako školné,( č.ú.1446156389/ 0800 ) vše si můžete odečíst z daní


- děti, které nastoupí do MŠ až ve ll. pololetí zaplatí až v únoru


3. Projekt ,,Zdravá školní jídelna"

 - v říjnu 2017 se školní jídelna zaregistrovala do tohoto projektu

 - rada obce je s tímto projektem obeznámena a schvaluje ho i Česká školní inspekce

 - veškeré informace naleznete na webu http:/www.zdravaskolnijidelna.cz


4. Akce MŠ do konce kalendářního roku

    16.11.
Předmikulášské zpívánky

    1.12.
Fotografování dětí v 10.30 h. /firma Fotodienst/, jednotlivé série dětí

    5.12. Mikulášská
besídka s nadílkou /dopoledne pro děti/

    13.12. Vánoční
tvoření pro rodiče s dětmi /Vánoční besídka/ od 15.30 h. do 17.00 h.

 - veškeré termíny, časy a podrobnosti ohledně akcí budou v dostatečném předstihu zveřejněny

   na nástěnce, v šatnách a na webu MŠ


5. Nové e-maily do každé třídy

    rybickysardice@seznam.cz

    medvidcisardice@seznam.cz

    veverkysardice@seznam.cz, prosím
nepleťte si e-mailem na omlouvání /veverky@sardice.cz/

 -tyto e-maily budou sloužit hlavně pro p. uč. ohledně výchovně vzdělávací práce, např co si
  děti mají přinést do školky..., je to pro rodiče, kterým vodí děti do školky rodinní příslušníci a nemají  

  možnost si přečíst nástěnku

 - důležité informace a akce pro děti budou jako doposud na nástěnce a na webu MŠ