Čipový systém.

04.09.2017 11:41

Prosíme rodiče, aby se snažili vodit děti do MŠ do 8.30 hodin.Čipový systém je od 8.30 hod. pro rodiče blokován a zvoněním na dveře je narušována výchovně vzdělávací činnost.

Čipy si můžete vyzvednout u školnice p. Leony Šafránkové proti záloze 100kč za jeden čip.