Březen v naší třídě

01.04.2019 08:23

V březnu jsme se dověděli spoustu nových informací. Dokončili jsme projekt o oblékání a čekal nás velký projekt o vodě. Ten se prolínal celým březnem a děti se seznámily s vodou do "poslední kapky". Zjistili jsme, že bez vody neporostou ani námi zasazená semínka a že ji k životu potřebují lidé, zvířata i rostliny.Děti o nasazené obilí pečlivě pečovaly a krásně jim všem vyrostlo. Oslavili jsme narozeniny Adámka a Dominička a přivítali jsme v MŠ hudební divadlo . Na statku jsme pozorovali domácí zvířata a povídali si, jaký nám dávají užitek. Poslední návštěvou byla knihovna, kde si děti prohlédly knížky a seznámily se s chodem knihovny. Všem rodičům, kteří se zapojili do výroby "kapky" děkujeme za spolupráci. Krásně nám vaše výtvory vyzdobily chodbu.