Březen 2022

01.04.2022 16:26

V březnu jsme pokračovali v pohádkovém tématu, protože se dětem velmi líbilo. Od klasických pohádek jsme přešli k těm modernějším. Děti si vyrobily roboty z odpadového materiálu a naučily se, jak zužitkovat i nepotřebné věci a přispět tak k ekologickému chování. Přivítali jsme jaro, které jsme si s dětmi i vyrobili a povídali si o změnách v přírodě. Oslavili jsme Den vody různými pokusy.