1. místo ve výtvarné soutěži

22.06.2014 21:43

      Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem: ,, Požární ochrana očima dětí ". Velkého úspěchu dosáhla Sonička Zaviačičová, která obsadilo 1. místo. Soničce gratulujeme a velmi si jejího umístění vážíme.